Jézus Szíve Plébánia
Orosháza

FŐMENÜ

Frissítve: 2015-12-24

Iványi László

tb. kanonok, esperesplébános


Endrődön született 1957. július 29-én. Az általános iskolát Endrődön, a gimnáziumot Gyomán végezte, majd a szegedi szemináriumba került. Tanulmányai elvégzése után Dr. Udvardy József püspök úr szentelte pappá Szegeden, 1980. június 14-én.

Szolgálati helyei:

1980-82 között Ásotthalmon, majd
1982-84 között Debrecenben, a Szent Anna Plébánián káplán.
1984-89-ig plébános Hosszúpályiban,
1989-2012-ig pedig Gyomaendrőd város endrődi városrészének Szent Imre Plébániáján. Emellett

1996-tól oldallagosan ellátja a hunyai Szent László Király Plébániát, majd
1997-1999-ig oldallagosan ellátja a körösladányi és dévaványai plébániákat
2010. február 5-től 2011. augusztus 1-ig a gyomai Jézus Szíve Plébániát is
2012. augusztus 11-től (egészségi állapota miatt) a főpásztora felmenti az endrődi plébánia vezetése alól, és Hunyán lesz plébános
2015. augusztus 3-tól orosházi plébános és kerületi esperes
2020. március 15. Gyomaendrőd város díszpolgára (a járványveszély miatt csak 2020. augusztus 20-án vehette át)

Tevékenysége:

1982-84 között, debreceni segédlelkészi működőse alatt nagy hangsúlyt helyezett a fiatalok pasztorálására. Felélesztette és újjászervezte a fiatalok csoportját (főleg egyetemisták), akikből ifjúsági énekkart szervezett. Ez az énekkar ma is tovább él Dalárda néven, a hajdani tagok, és ma már az ő gyerekeik közreműködésével. Ebben az időben sok lengyel is megfordult vagy tartózkodott a városban, turizmus és egyéb céllal. Az ő lelkipásztori ellátásukkal is foglalkozott, vasárnaponként a lengyel miséken zsúfolásig megtelt a Szent Anna templom.

Lelkipásztori szolgálatai mellett felújíttatta a létavértesi kápolnát, a hosszúpályi templom belsejét, az endrődi templomot kívülről. És talán az eddigi legnagyobb műve a gyomaendrődi Szent Gellért Katolikus Általános Iskola felépítése és elindítása 1994-95 között. Újabb feladat, újabb kihívás: 1999-ben tűzvész következtében leégett a hunyai templom újjáépítése, mely 2000-ben el is készült.
Felépült a Szent Gellért Katolikus Általános Iskola tornaterme, ebben is segédkezik.
2002-ben felújíttatta az endrődi templomtetőt, majd 2003-ban a plébánia lakás részét.
Felépítteti az új hunyai plébániát 2004-ben, melyet a Szent László búcsú napján a püspök úr megáldott.
2005-ben felújíttatja a plébániai irodát és hittantermet.
A gyomaendrődi önkormányzatnál a Ügyrendi, Oktatási, Kulturális és Esélyegyenlőségi Bizottság tagjaként is munkálkodik 2010-ig
Tagja a Békés Megyei Szociális Közalapítvány kuratóriumának annak megszűnéséig (2010), valamint az endrődi Rózsahegyi Kálmán Általános Iskolában működő Dr. Farkas János féle alapítványnak is.
A Szarvasi Espereskerület hitoktatási felügyelője feladatkört is ellátta 2005. februárjáig.
Tagja az egyházmegyei nyugdíjbizottságnak.
Tagja volt egy ökumenikus Internetes Keresztény lelkigondozói szolgálatnak.
2003. október 7-én a Templomos Lovagrend tiszteletbeli lovaggá fogadja, és a Lovagrend Tiszántúli Komtúriája lelki vezetője 2009-ig.
A Városunk c. újságnak kezdettől fogva munkatársa, az egyházi oldal összeállítója, valamint technikai munkatárs. 2007-től főszerkesztő. Az internetes változat az ő munkája.
2004. október 23-án Gyomaendrőd Város Önkormányzata Gyomaendrődért Emlékplakett kitüntetésben részesítette.
2006. március 27-től tb. kanonok.
2006. december 16-tól a Városunk újság főszerkesztője.
2008. június 28. Hunya községért kitüntető címet kapja.
2009-ben felújíttatja az endrődi templom előtti 200 éves műemlék kőkeresztet
2010-ben felújíttatja az endrődi templom sekrestyéjét. Felújíttatja a plébánia villanyhálózatának egy részét, valamint a plébánián és a templomban energiatakarékos világításra tér át.

2000-2013-ig nyári szabadsága idején ellátja a görögországi Nafplio lelkipásztori szolgálatát, különös hangsúllyt helyezve a lengyel nyelvű hívekre.

2015. március 23-án püspöke kinevezte az Isteni Irgalmasság Apostoli Lelkiségi Mozgalom egyházmegyei referensévé.

2020. január 6-tal az Egyházmegyei Papi Szenátus (EPSZ) tagjává kinevezve, az Orosházi Esperesség szavazata alapján.

2020. január 6-tal ismét kinevezve az Orosházi Esperesség esperesévé, 5 évre.

Hobby:Számítástechnika, valamint Lengyelország, mert lengyelül is tud, valamint az utazás.

Az országok, ahol eddig járt: Lengyelország, Németország, Csehország, Szlovákia, Románia, Bulgária, Ausztria, Olaszország, Vatikán, San Marino, Bosznia-Hercegovina, Szlovénia, Horvátország, Szerbia, Macedónia, Montenegro, Ukrajna, Görögország, Törökország, Irán

Frissítve: 2022-09-05


Mackó, az újfoundlandi kutyagyerek, aki 2012. április 19-én született és szeptember 27-én került a Gazdihoz. 2022. március 2-án váratlanul itt hagyott minket.

Bütyök, a kedvenc.... 2014. január 22-én féléves betegség után elment...
Ő pedig a Maci, aki 2000. április 9-én született, egy nagyon aranyos újfoundlandi kutya. 2012. január 10-én csendesen elszenderült. Nagy űrt hagyott maga után...
Ő volt a Rozi kutya. Sajnos, 1999. nyarán hosszú betegség után az Örök Vadászmezőkre költözött.

 

 

Copyright © 2015 Iványi László